muzikanten small

Afdrukken

Aankomst archiefmateriaal voor digitalisering

De eerste lichting archiefmateriaal van Boi Antoin is in Dordrecht bij Erfgoedcentrum DiEP aangekomen voor digitalisering. De originele exemplaren gaan na het digitaliseringsproces weer terug naar Bonaire. Al het materiaal wordt openbaar gemaakt voor publiek via de website www.archivoboneiru.com.

 

Voorafgaand aan de verscheping is het materiaal uitgebreid geïnventariseerd en gecategoriseerd. De gemeentearchivaris van Dordrecht, Teun de Bruijn is in 2011 op Bonaire geweest om hierover te adviseren. Dit heeft geresulteerd in de eerste 52 dozen aan documenten en videobanden die klaar zijn gemaakt voor verzending. Het materiaal wordt met ondersteuning van medewerkers van DiEP het komend jaar geconserveerd en gedigitaliseerd. Het beschrijven van de foto’s zal via een webapplicatie door vrijwilligers op Bonaire gebeuren. Het materiaal wordt gefaseerd via een website beschikbaar gesteld voor een breed publiek. Daarnaast wordt een lespakket voor het onderwijs geschreven.

 

Boi Antoin heeft de laatste decennia een unieke collectie bijeengebracht over de geschiedenis en bewoners van Bonaire. De collectie bestaat uit foto’s, kranten, tijdschriften, boeken en audio(visueel) materiaal. In 2010 kwam hij in contact met Mimoun Himmit en Marieke Knol van Fundashon Plataforma Kultural. De doelstelling van Fundashon Plataforma Kultural is om eilandbrede duurzame activiteiten te realiseren teneinde de culturele infrastructuur op Bonaire te versterken. Zo ontstond het idee om de verzameling van Boi Antoin te digitaliseren en te ontsluiten voor publiek.

 

Het project is een initiatief van Fundashon Históriko Kultural Boneriano, Fundashon Plataforma Kultural en Erfgoedcentrum DiEP. In Dordrecht woont het grootste aantal Bonaireanen in Nederland en heeft daarom een nauwe band met dit eiland. Dit verklaart voor een groot gedeelte dat Erfgoedcentrum DiEP bij het project is betrokken. Het Nationaal Archief is betrokken als adviseur. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is voornemens het materiaal ook op te nemen in hun collectie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Kulturaregeling, Prins Bernhard Cultuurfonds en SNS-Reaalfonds. Voor meer informatie kunt u kijken op www.plataformakultural.com